Kvantgravi

ABSTRACT: Kvantgravitatsiooniteooria tõttu ei saa musta augu mass eksisteerida Schwarzschildi pinna „sees“, vaid ainult selle „pinnal“. See tähendab seda, et kui aine langeb musta auku, siis peale suure gravitatsioonijõu mõjub langevale ainele ka veel aja ja ruumi teisendused ehk aegruumi kõverus. Sellest ongi tingitud gravitatsioonijõud, kuid see põhjustab ka veel langeva aine kolmemõõtmelise kuju muundumist kahemõõtmeliseks kujuks, mille tõttu muundub kolmemõõtmeline füüsikaline keha musta augu Schwarzschildi pinnani jõudmisel kahemõõtmeliseks kehaks ehk lõpmata peenikeseks/õhukeseks kehaks. Näiteks võime ettekujutada paberi lehte, mis oleks lõpmata õhuke. Selles mõttes on musta augu Schwarzschildi pind ikkagi „füüsiline pind“. Kvantgravitatsiooniteooria järgi esineb aegruumi kõverus vastavalt Schwarzschildi meetrikale ( või Einsteini gravitatsioonivälja tensorvõrrandile ) KUNI Plancki pikkuseni l ja PÄRAST SEDA on aegruum kõverdunud koheselt lõpmatuseni. Alates Plancki pikkusest l „väiksemas mõõtkavas“ avaldub koheselt aegruumi lõpmatu kõverdus ehk aegruumi füüsikalise eksisteerimise lakkamine. Musta augu korral tähendab see seda, et kolmemõõtmeline füüsikaline keha kontrakteerub „kahemõõtmeliseks leheks“, mille läbimõõt saab lõpuks vastata ainult Plancki pikkusele l ja pärast seda muutub keha ruumala ( antud juhul „lehe“ läbimõõt ) „koheselt“ nulliks.

© 2020 UNIVISIOON Käesolev veebileht on ajas rändamise füüsikateooria ametlik veebisait.