Väljaanne

Aegruum

Ajas rändamise uus väljaanne ilmub:

01.05.2021.

© 2020 UNIVISIOON Käesolev veebileht on ajas rändamise füüsikateooria ametlik veebisait