Singulaarsus

ABSTRACT: Kõik antud töös esitatavad Friedman`i võrrandite lahendid ja nende omadused on tähelepanuväärsed selles mõttes, et kõikide esitatud mudelite korral on Universumi algused täpselt samasugused, kuid tuleviku stsenaariumid ei saa olla õiged, kuna need ei kattu astronoomiliste vaatlusandmetega. Universumi paisumiskiirus ajas suureneb, mitte ei vähene. Järgnevalt näitamegi füüsikalise ja matemaatilise analüüsiga seda, et Universumi algus ongi täpselt nii nagu seda näitavad kõik Friedman`i mudelite lahendid, kuid Universumi tuleviku stsenaarium erineb kõikidest kolmest Friedman`i mudelitest ehkki seda on võimalik samuti Friedman`i võrranditest otseselt tuletada.

© 2020 UNIVISIOON Käesolev veebileht on ajas rändamise füüsikateooria ametlik veebisait.