Eri

ABSTRACT: Erirelatiivsusteooria ei anna vastust küsimusele, et miks esineb aja ja ruumi teisenemine, kui keha liikumiskiirus läheneb valguse kiirusele vaakumis? Vastuse sellele fundamentaalsele küsimusele leiame ajas rändamise füüsikateooriast. Aja aeglenemine keha liikumiskiiruse kasvades on teada ainult erirelatiivsusteooriast: näiteks mida lähemale keha liikumiskiirus jõuab valguse kiirusele vaakumis, seda enam aja kulg aegleneb ja keha pikkus lüheneb. Keha liikumiskiiruse lähenemist valguse kiirusele vaakumis võib ajas rändamise füüsikateooria kontekstis tõlgendada keha liikumiskiiruse kasvuna tavaruumis, kuid hyperruumi suhtes hakkab keha paigale jääma. Järelikult tavaruum liigub hyperruumi suhtes kiirusega c.

© 2020 UNIVISIOON Käesolev veebileht on ajas rändamise füüsikateooria ametlik veebisait.