Mateeria sünd

ABSTRACT: Universumi mateeria põhivormideks on aine ja väli, kuid mateeria eksisteerimise põhivormideks on aeg ja ruum. Kui Universumi pindsingulaarsuse „ajal“ oli Universumi ruumala V ja massi/energia tihedus ρ mõlemad lõpmata suured, siis ainuvõimalik füüsikaline tõlgendus oleks sellele see, et see võib näidata mingisuguse ürgse energiavälja olemasolu Universumi pindsingulaarsuse ajal, mille korral ei eksisteerinud Universumis praegu tuntavat vaakumit. Kuna Universumi ruumala V on kohe pärast inflatsioonilist paisumist ehk pindsingulaarsuse „ajal“ lõpmata suur ja seega selles sisalduv massi/energia kogus on samuti lõpmata suur ( NÄITEKS galaktikaid oleks Universumis lõpmata palju ), siis seega on Universumi aine-energia tihedus ρ igal kosmoloogilisel ajahetkel tegelikult konstantne ( väljaarvatud Universumi alg- ehk punkt-singulaarsuse korral ).

© 2020 UNIVISIOON Käesolev veebileht on ajas rändamise füüsikateooria ametlik veebisait.