Standardmudel

Osakeste standardmudel

ABSTRACT: Eespool me kirjeldasime seda, et kuidas Universumi mateeria struktuur tuleneb aja ja ruumi seaduspärasustest. Aja ja ruumi tekkimisega Universumi Suures Paugus tekkis ka mateeria, mille struktuur oli „vormitud“ aegruumi enda füüsikast. Näiteks sümmeetria rikkumine ja neli interaktsiooni tulenevad kõik aegruumi füüsikast, millest tuletatav energia võrrand ongi põhiliseks mateeria struktuuri „loojaks“. Kuna väljade üldine kvantteooria on enamasti esitatav lagranžiaanide matemaatikaga, siis kogu järgneva matemaatilise ja füüsikalise analüüsiga näitamegi seda, et kuidas lagranžiaanide matemaatika on tegelikult seotud ka ajas rändamise füüsikaga ja kuidas lagranžiaanide matemaatika tuleneb ajas rändamist kirjeldavast aegruumi füüsikast. Käesolev füüsikateooria põhjendab Standardmudeli vabu parameetreid, mis on ühe fundamentaalse teooria jaoks arvult 19. Seda on liiga palju. Näiteks käesolev teooria võimaldab arvutada Weinbergi nurka, mille tulemus on väga lähedane tegelikkusele. Käesolev teooria võimaldab omavahel seostada universumi barüonlaengut ja nõrga jõu CP-rikkumist.

© 2021 UNIVISIOON Käesolev veebileht on ajas rändamise füüsikateooria ametlik veebisait.