Paisumine ja graviväljad

Universumi paisumine ja gravitatsiooniväljad

ABSTRACT: Kui vaatleja eksisteerib süsteemis, milles esinevad aja ja ruumi teisenemised, siis ei ole see vaatlejale otseselt tajutav. Aja ja ruumi teisenemist on otseselt tajutav ainult siis, kui vaatleja asub sellest süsteemist väljapool ja vaatleb kõrvalt seda süsteemi, milles esinevad aja ja ruumi teisenemised. Selles mõttes jääb vaatleja „oma-aegruum“ alati ühesuguseks sõltumata sellest, millised on parajasti aja ja ruumi teisenemised. Vaatleja „oma-aegruum“ on tegelikult illusioon, mis ei pruugi näidata süsteemis olevale vaatlejale tegelikku aja ja ruumi “mõõtmeid“. Universumi y-faktori suurus näitab seda, et mitu korda on aeg ja ruum teisenenud Universumi sees olevale reaalsele vaatlejale või mitu korda on aeg ja ruum teisenenud Universumist väljapool olevale hüpoteetilisele vaatlejale.

© 2021 UNIVISIOON Käesolev veebileht on ajas rändamise füüsikateooria ametlik veebisait.