Ajas rändamine

Väljaanne „Ajas rändamine“

Juunis 2022. aastal ilmus uus väljaanne „Ajas rändamine“, mis on väljaande „Supermehaanika“ parandatud ja täiustatud versioon.
joonis uus 2

Mathematics, theoretical physics and engineering

Time Travel Institute of Technology

Presents

In June 2022, a new extremely voluminous literary edition of “Travelling in Time” appeared. The work includes a higher level of physics and higher mathematics, and requires at least the reader to have a pre-knowledge of the physics and mathematics of the upper secondary school. The main branches of the work are relativity theory, quantum mechanics, cosmology, electromagnetism, matter physics, inseneeria and machine-electroengineering. In the work, physical knowledge describes the real possibility of human time travel and shows the physical nature of the time-space tunnels and the possibility of their technical performance. The work is aimed at all those who, on average, are more interested in these subjects and would like to explore and acquire all of them more closely. The work is aimed, in particular, at students and teachers in physics and mathematics based in universities.

Juunis 2022. aastal ilmus uus äärmiselt mahukas kirjanduslik väljaanne „Ajas rändamine“. Teos sisaldab kõrgemat füüsikat ja kõrgemat matemaatikat ning nõuab selle lugejal vähemalt gümnaasiumi füüsika ja matemaatika eelteadmisi. Teoses esinevateks peamisteks harudeks on relatiivsusteooria, kvantmehaanika, kosmoloogia, elektromagnetism, mateeria füüsika, inseneeria ja masina-elektrotehnika. Teoses on füüsikateaduslikult kirjeldatud inimese ajas rändamise reaalne võimalus ja on ära näidatud aegruumi tunnelite füüsikaline olemus ja nende tehnilise teostuse võimalus. Teos on suunatud kõikidele neile, kes on antud teemadest keskmiselt rohkem huvitatud ja sooviksid kõike seda lähemalt uurida ja omandada. Teos on suunatud eelkõige ülikoolide baasil füüsika ja matemaatika õppijatele ja õpetajatele.

© 2021 UNIVISIOON Käesolev veebileht on ajas rändamise füüsikateooria ametlik veebisait