Ajas rändamine

Väljaanne „Ajas rändamine“

Juunis 2022. aastal ilmus uus väljaanne „Ajas rändamine“, mis on väljaande „Supermehaanika“ parandatud ja täiustatud versioon.
joonis uus 2

Mathematics, theoretical physics and engineering

Time Travel Institute of Technology

Presents

Juunis 2022. aastal ilmus uus äärmiselt mahukas kirjanduslik väljaanne „Ajas rändamine“. Teos sisaldab kõrgemat füüsikat ja kõrgemat matemaatikat ning nõuab selle lugejal vähemalt gümnaasiumi füüsika ja matemaatika eelteadmisi. Teoses esinevateks peamisteks harudeks on relatiivsusteooria, kvantmehaanika, kosmoloogia, elektromagnetism, mateeria füüsika, inseneeria ja masina-elektrotehnika. Teoses on füüsikateaduslikult kirjeldatud inimese ajas rändamise reaalne võimalus ja on ära näidatud aegruumi tunnelite füüsikaline olemus ja nende tehnilise teostuse võimalus. Teos on suunatud kõikidele neile, kes on antud teemadest keskmiselt rohkem huvitatud ja sooviksid kõike seda lähemalt uurida ja omandada. Teos on suunatud eelkõige ülikoolide baasil füüsika ja matemaatika õppijatele ja õpetajatele.

Juunis 2022. aastal ilmus uus äärmiselt mahukas kirjanduslik väljaanne „Ajas rändamine“. Teos sisaldab kõrgemat füüsikat ja kõrgemat matemaatikat ning nõuab selle lugejal vähemalt gümnaasiumi füüsika ja matemaatika eelteadmisi. Teoses esinevateks peamisteks harudeks on relatiivsusteooria, kvantmehaanika, kosmoloogia, elektromagnetism, mateeria füüsika, inseneeria ja masina-elektrotehnika. Teoses on füüsikateaduslikult kirjeldatud inimese ajas rändamise reaalne võimalus ja on ära näidatud aegruumi tunnelite füüsikaline olemus ja nende tehnilise teostuse võimalus. Teos on suunatud kõikidele neile, kes on antud teemadest keskmiselt rohkem huvitatud ja sooviksid kõike seda lähemalt uurida ja omandada. Teos on suunatud eelkõige ülikoolide baasil füüsika ja matemaatika õppijatele ja õpetajatele.

© 2021 UNIVISIOON Käesolev veebileht on ajas rändamise füüsikateooria ametlik veebisait